Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2021. évi költségvetésről

Hatályos: 2021. 02. 19

a 2021. évi költségvetésről

Általános indokolás

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a képviselő-testületnek.

Részletes indokolás

1. §

A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

2. § - 4. §

A költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, a főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat, az engedélyezett létszámot, valamint a bevételi és kiadási főösszeg részletezését tartalmazó mellékleteket tartalmazza.

5. § - 6. §

A költségvetés végrehajtásának szabályait és a belső ellenőrzés kialakításáról szóló szabályokat tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat által biztosított juttatásokat, az önkormányzati támogatásokra vonatkozó szabályokat, a képviselő-testület által megállapított díjakat, az önkormányzat és az intézmények házipénztárából készpénzben teljesíthető kifizetések felsorolást tartalmazza.

8. §

Záró rendelkezések.