Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–8. melléklethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törtvényben is szabályozott. Nem kérdés, hogy a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges. Ezen túl nyilván azért is, hiszen a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat határozza meg. Az államháztartásról szóló törvény előterjesztésben idézett 34. § (5) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat- átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai. A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

A rendeletet módosítani kellett a következők szerint:

Módosítani kellett a rendeletet a munkabérek kerekítési különbözetének összegével, a kiegészítő támogatás összegével melyet a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének támogatására kaptunk, utánfutó vásárlás összegével, kamerarendszer kiépítéséhez szükséges eszközvásárlás összegével, az előző évi pénzmaradvány változásának összegével, az ÁHT-én belüli megelőlegezés összegével