Kisfüzes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kisfüzes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Kisfüzes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és az 1. melléklethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a előírásának megfelelően Kisfüzes Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtását a polgármester terjeszti elő a képviselő-testület elé.

A 2. §-hoz és a 3. §-hoz, a 2. melléklethez és a 3. melléklethez

I. Bevételek

1. Intézményi működési bevételek: Az iparűzési adóbevétel alig haladta meg az 1,1 millió forintot, ami az erdeti tervhez képest közel hárommillió forint visszaesést jelent. A gépjárműadó bevétel a járványalapba került, nem maradt a 40 %-a az önkormányzatnál. A szolgáltatási bevételek esetében 239 eFt-os bevétel keletkezett, ami kicsivel több a tervezettnél. Összességében mintegy 3,-3 millió Ft az elmaradás a saját bevételeknél az előirányzathoz képest.

2. Felhalmozási bevételek: 2020 évben nem volt felhalmozási bevétele a településnek.

3. Véglegesen átvett pénzeszközök: Az elmúlt évben az állami támogatások rendben megérkeztek. Felhalmozási célra több mint 14 millió forint érkezett a 2020. évben, ami közel 10 millió forinttal több a tervezettnél, az elnyert Magyar Falu és LEADER pályázatoknak köszönhetően.

4. Finanszírozási bevételek: Ezek könyveléstechnikai jellegű bevételek (pl. az előző évi pénzmaradvány, és az államháztartáson belüli megelőlegezés).

II. Kiadások

1. Személyi jellegű kiadás: A személyi kiadások kis mértékben magasabban alakultak az eredeti tervnél, amelynek oka a munkaügyi hivatal által támogatott dolgozónak történt kifizetések.

2. Munkaadókat terhelő járulékok: A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz igazodva teljesültek.

3. Dologi kiadások: Az önkormányzat dologi kiadásai 9,27 millió forintot tettek ki, ami 2,6 millió forinttal meghaladta az eredeti előirányzatot. Az üzemeltetési anyagoknál és egyéb dologi kiadásoknál volt emelkedés, ami részben összefügg a vírushelyzettel is.

4. Ellátottak juttatásai: A segélyek összege jelentős mértékben 888e Ft-tal) elmaradt az eredeti előirányzattól. Szerencsére kevesebben vették igénybe az ilyen jellegű ellátásokat. A szociális tüzelőanyag pályázaton elnyert összeg 2021 évben lett kifizetve a vállalkozó részére.

5. Felhalmozási kiadások: Beruházásra 13.776.000,-Ft-ot költött az önkormányzat. A legnagyobb tétel a kistraktor (8.875e Ft) beszerzése jelentette. Felújításra összesen 30.594e Ft lett kifizetve, ami útfelújítás volt.

6. Pénzeszköz átadások: A közösen fenntartott intézmények felé teljesítendő működési átadásokat sikerült 2020 év végéig rendezni. Az Önkormányzati Hivatal felé nem kellett hozzájárulást teljesíteni, így az eredeti tervezetnél kevesebbet kellett beadni.

A 4–9. §-hoz és a 4–8. melléklethez

Az önkormányzat gazdálkodása a nehézségek ellenére 2020 évben is egyensúlyban volt. A különböző pályázatoknak köszönhetően jelentős fejlesztések valósultak meg a településen.