Felsővadász Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (IV. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása

az anyakönyvi eljárás helyi szabályairól szóló 3/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról<br>

Hatályos: 2021. 04. 09

az anyakönyvi eljárás helyi szabályairól szóló 3/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

az anyakönyvi eljárás helyi szabályairól szóló 3/2017.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A rendelet 3. §. (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy az 1. §. (2) bekezdésében meghatározott hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvi esemény ünnepélyes és méltó körülmények között megtartható, valamint az anyakönyvi alapiratok és a személyes adatok védelme biztosított.

A rendelet fent hivatkozott rendelkezései megállapításának lehetősége nem következik az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §. a) pontjából, annak körét bővíti. Továbbá túl általános megfogalmazást alkalmaztunk – az ünnepélyes és méltó körülmények kitétel – használatával, ami egyrészt sérti a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. §. (1) bekezdésében foglalt jogbiztonságot, másrészt felvetette a magánszférába való szükségtelen beavatkozást, ezért szükséges a 3. §. (2) bekezdés hatályon kívül helyezése.