Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hatályos: 2021. 03. 02- 2021. 03. 01

BALATONMAGYARÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2021.(III.1.) önkormányzati
RENDELETE

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 16/2004. (XII.01.) rendelet módosításáról

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Polgármestere Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésének, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 6. pontjában, 6. § (5) bekezdésében, 6. § (6) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében; a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2004. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:


  1. §

Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2004. (XII.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő bevezető rész lép:


Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 6. pontjában, 6. § (5) bekezdésében, 6. § (6) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében; a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól a következőket rendeli el:2.§


A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


3. §


 (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon - hirdetőtáblára való kifüggesztéssel-a jegyző gondoskodik.


                                     Erdős János                                       Papné Szabó Mónika

 polgármester                                             jegyzőA rendelet kihirdetve:


Balatonmagyaród, 2021. március 1.
Papné Szabó Mónika

jegyző
  1. melléklet


Üzleti (forgalomképes) ingatlanok          - Földterületek

1.

53/3

Szántó (12 ha)

100,00%


          - Telkek


1.

251/7

Faluvégi telek

100,00%2.

251/8

Faluvégi telek

100,00%3.

251/9

Faluvégi telek

100,00%4.

251/13

Faluvégi telek

100,00%5.

251/14

Faluvégi telek

100,00%6.

251/15

Faluvégi telek

100,00%7.

251/21

Faluvégi telek

100,00%8.

251/22

Faluvégi telek

100,00%9.

251/23

Faluvégi telek

100,00%10.

251/35

Faluvégi telek

100,00%


         

          - Egyéb építmények
1.


Hirdető és üdvözlő tábla

100,00%2.


Kosárlabda állvány

100,00%3.


Kézilabda kapu + háló

100,00%4.


Fedett elárusító asztal

100,00%5.


Szelektív hulladékgyűjtő

100,00%Mellékletek