Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (I.22.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 39/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 01 - 2021. 03. 02


Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendelem el:


  1. §


Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 39/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 3. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.


  1. §


A R. 5. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.


  1. §


A R. 6. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.


  1. §


(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. február 1-én lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-a 2021. március 1-én lép hatályba.

(3) E rendelet 2021. március 2-án hatályát veszti.

1. melléklet

                   az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 39/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló

2/2021. (I.22.) önkormányzati rendelethez


  „3. melléklet

az egészségügyi alapellátás körzetiről szóló 39/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

Fogorvosi körzet száma és a feladatellátás helye

Ellátási terület

A megjelölt háziorvosi körzetek utcajegyzéke alapján és a jelölt nevelési, oktatási intézményekben.

I. körzet

3200 Gyöngyös, Koháry 1-3.

II., VII.

háziorvosi körzet ellátási területe

-----------

II. körzet

3200 Gyöngyös, Koháry u. 1-3.

I., III.

háziorvosi körzet ellátási területe

Heves Megyei SzC József Attila Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiuma

Ferences Rendi Autista Segítő Központ Általános Iskola, Fogyatékos Személyek Otthona, Gondozóháza, Lakóotthona és Nappali Ellátása

III. körzet

3200 Gyöngyös, Batthyány tér 21-23.

IX., XIII.

háziorvosi körzet ellátási területe

Gyöngyös Város Óvodái Epreskert Úti Tagóvoda

IV. körzet

3200 Gyöngyös, Batthyány tér 21-23.

IV., X.

háziorvosi körzet ellátási területe


Gyöngyösi Kálváriaparti Sport- és Általános Iskola

V. körzet

3200 Gyöngyös, Batthyány tér 21-23.

V., XII.

háziorvosi körzet ellátási területe

Gyöngyös Város Óvodái Tündérkert Tagóvoda

Gyöngyös Város Óvodái Jeruzsálem Úti Tagóvoda

VI. körzet

3200 Gyöngyös, Szent Bertalan u. 10. fsz. 1.

VI., XIV.

háziorvosi körzet ellátási területe

Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium

Gyöngyös Város Óvodái Fecske Úti Tagóvoda

VII. körzet

3200 Gyöngyös, Koháry u. 1-3.

VIII., XVI.

háziorvosi körzet ellátási területe

-----------

VIII. körzet          

3200 Gyöngyös, Fő tér 4.

XI., XV.

háziorvosi körzet ellátási területe

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert

Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium


Gyöngyös Város Óvodái Dobó Úti Tagóvoda


Gyöngyös Város Óvodái Platán Úti Tagóvoda

Iskolai, ifjúsági fogászati körzet számaI. körzet

3200 Gyöngyös, Koháry u. 1-3.

-----------

Északi Agrárszakképzési Centrum Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Gyöngyös Város Óvodái Mesevár Tagóvoda

Gyöngyös Város Óvodái Mátrafüredi Tagóvoda

II. körzet

3200 Gyöngyös, Batthyány tér 21-23.

-----------

Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola

Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola

Gyöngyös Város Óvodái Katona József Úti Tagóvoda

III. körzet

3200 Gyöngyös, Batthyány tér 21-23.

------------

Gyöngyösi Arany János Általános Iskola

Gyöngyösi Kolping Katolikus Szakközépiskola és Szakiskola

IV. körzet

3200 Gyöngyös, Batthyány tér 21-23.

------------

Gyöngyösi Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda

Szent Erzsébet Római Katolikus Óvoda

V. körzet

3200 Gyöngyös, Koháry u. 1-3.

-----------

Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium

2. melléklet

                   az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 39/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló

2/2021. (I.22.) önkormányzati rendelethez


„5. melléklet

az egészségügyi alapellátás körzetiről szóló 39/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethezIskolaorvosi körzet száma

Nevelési, oktatási intézmény

I. körzet

Gyöngyös Város Óvodái Dobó Úti Tagóvoda

Gyöngyös Város Óvodái Jeruzsálem Úti Tagóvoda

Szent Erzsébet Római Katolikus Óvoda

II. körzet

Ferences Rendi Autista Segítő Központ, Általános Iskola, Fogyatékos Személyek Otthona, Gondozóháza, Lakóotthona és Nappali Ellátása

Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola

Gyöngyös Város Óvodái Epreskert Úti Tagóvoda

Gyöngyös Város Óvodái Katona József Úti Tagóvoda

Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola

III. körzet

Gyöngyös Város Óvodái Mátrafüredi Tagóvoda

Gyöngyös Város Óvodái Mesevár Tagóvoda

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda

IV. körzet

Gyöngyösi Arany János Általános Iskola

Gyöngyös Város Óvodái Platán Úti Tagóvoda

Gyöngyös Város Óvodái Tündérkert Tagóvoda

V. körzet

Gyöngyösi Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

VI. körzet

Gyöngyösi Kálváriaparti Sport- és Általános Iskola

VII. körzet

Gyöngyös Város Óvodái Fecske Úti Tagóvoda

VIII. körzet

Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium

Heves Megyei SzC József Attila Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiuma

Északi Agrárszakképzési Centrum Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Technikum,

Szakképző Iskola és Gimnázium

Gyöngyösi Kolping Katolikus Szakközépiskola és Szakiskola

Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium”3. melléklet

                   az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 39/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló

2/2020. (I.22.) önkormányzati rendelethez„6. melléklet

az egészségügyi alapellátás körzetiről szóló 39/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez


Iskolavédőnői körzet száma

Nevelési, oktatási intézmény

I. körzet

Gyöngyösi Kolping Katolikus Szakközépiskola és Szakiskola

Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium

II. körzet

Gyöngyösi Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Északi Agrárszakképzési Centrum Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

III. körzet

Gyöngyösi Kálváriaparti Sport- és Általános Iskola

Heves Megyei SzC József Attila Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiuma

IV. körzet

Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda

VI. körzet

Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium

Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola

VII. körzet

Ferences Rendi Autista Segítő Központ, Általános Iskola, Fogyatékos Személyek Otthona, Gondozóháza, Lakóotthona és Nappali Ellátása

Gyöngyösi Arany János Általános Iskola

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium”