Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (I.15.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 16/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 16- 2021. 01. 16

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 13. pontjában meghatározott feladatkörében, a következőket rendeli el:


1.     § 
(1) A helyi adókról szóló 16/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az iparűzési tevékenység esetén a helyi iparűzési adó évi mértéke 2 %.”


2.     § 
Hatályát veszti a helyi adókról szóló 16/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 10. §-a.


3.     § 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.