Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

Keszthely Város területén lévő taxiállomások igénybevételének rendjéről

Hatályos: 2021. 11. 01
Keszthely Város területén lévő taxiállomások igénybevételének rendjéről
Általános indokolás
A taxiállomáshelyek közterülethasználatára vonatkozó helyi rendelkezések felülvizsgálatának szükségessége az elmúlt években több alkalommal felmerült. A szakmai előkészítés folyamatában a személytaxi-szolgáltatás helyi viszonyainak rendezése volt a cél.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet célja, hogy meghatározza Keszthely város közigazgatási területén a személytaxiállomások idénybevételi rendjére vonatkozóan a közterület rendeltetéstől eltérő használatának szabályait.
A 2. §-hoz
Keszthely város közterületein a személytaxi-szolgáltatási tevékenység folytatására a taxiállomások meghatározása.
A 3–5. §-hoz
A rendelkezések a közterület használatának módját határozzák meg, illetve a pályázatra vonatkozó általános feltételeket tartalmazzák.
A 7–13. §-hoz
A Rendelet Loclex rendszerbe történő rögzítéséhez szükséges módosításokat tartalmazza. Valamint a közterület használatáról szóló rendeletből hatályon kívül helyezi a taxiállomásokra vonatkozó rendelkezéseket.
A 14. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezések