Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 29
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A képviselő-testület által átruházott feladat- és hatáskörök módosítása, a bizottságok kiegészülése 5 fősre, továbbá a kötelező és az önként vállat feladatok módosítása folytán vált szükségessé a módosítás.