Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 17 - 2021. 12. 18

Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.17.

Nagyalásony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Nagyalásony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi fő összegét 172.992.103 forintban

b) kiadási fő összegét 172.992.103 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit 172.992.103 forintban,

b) az önkormányzat működési célú kiadásait 169.638.541 forintban, ebből:

ba) a személyi juttatásokat 53.432.039 forintban,

bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 8.569.370 forintban,

bc) a dologi kiadásokat 56.328.247 forintban,

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.214.435 forintban,

be) az ellátottak természetbeni juttatásait 584.565 forintban,

bf) az egyéb működési célú kiadásokat 8.318.612 forintban,

bg) a finanszírozási kiadásokat 38.191.273,

c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 3.353.562 forintban. ebből:

ca) a beruházási kiadásokat 3.353.562 forintban,

cb) a felújítási kiadásokat 0 forintban,

cc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 forintban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 1a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2a. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 3a.. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 3b.. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

1a. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

2a. melléklet

5. melléklet

3a.. melléklet

6. melléklet

3b.. melléklet

7. melléklet

8. melléklet