Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeleteknek a 2022. évi költségvetést megalapozó módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 07. 02

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeleteknek a 2022. évi költségvetést megalapozó módosításáról

2022.07.01.

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdése és 41. § (3) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény előírásai alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 13. , 2., pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § Nem lép hatályba a 23/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja alapján.

2. § Az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetéséről szóló 11/2010 (IX.10.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Étkeztetésben részesülők megnevezése

Nyersanyagköltség

1

Óvodai gyermekellátás (reggeli)

74,08 Ft

2

Óvodai gyermekellátás (ebéd)

245,54 Ft

3

Óvodai gyermekellátás (uzsonna)

74,08 Ft

4

Családi bölcsőde (reggeli)

61,77 Ft

5

Családi bölcsőde (tízórai)

40,37 Ft

6

Családi bölcsőde (ebéd)

245,54 Ft

7

Családi bölcsőde (uzsonna)

61,77 Ft

8

Iskolai menza (csak ebéd)

362,21 Ft

9

Iskolai napközi ellátás (reggeli)

118,11 Ft

10

Iskolai napközi ellátás (ebéd)

362,21 Ft

11

Iskolai napközi ellátás (uzsonna)

118,11 Ft

12

Alkalmazottak ebéd

500 Ft

13

Vendég ebéd

500 Ft

14

Szociális alapellátás keretén belüli étkezés (csak ebéd)

500 Ft

15

Gimnázium (9-12. évfolyam) (csak ebéd)

500 Ft”

3. § Az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetéséről szóló 11/2010 (IX.10.) önkormányzati rendelet 5. §-ban foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Ssz.

Étkeztetésben részesülők megnevezése

nyersanyag költség
(Ft)

Felszámított rezsi

Fizetendő nettó

Fizetendő bruttó
forint

%

forint

forint

1.

Óvodai gyermekellátás

393,70

0

0

393,70

500

2.

Családi bölcsőde

409,45

0

0

409,45

520

3.

Iskolai menza (csak ebéd)

362,21

0

0

362,21

460

4.

Iskolai napközi ellátás

598,43

0

0

598,43

760

5.

Alkalmazottak ebéd

500

0

0

500

635

6.

Vendég ebéd

500

90,55

452,75

952,75

1210

7.

Gimnázium (9-12) évfolyam (csak ebéd)

500

0

0

500

635

4. § (1) A temetőről és a temetkezés helyi szabályairól szóló 12/2016 (XII.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A temetőről és a temetkezés helyi szabályairól szóló 12/2016 (XII.5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. § A közterületek használatának rendjéről és díjairól szóló 17/2017 (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

6. § Nem lép hatályba a 23/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja alapján.

7. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 22. § (5) bekezdése.

8. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
1) Síremlék és sírkeret, valamint sírbolt építése esetén víz, villamos áram és közterület használati díj címén az alábbi használati díjat köteles megfizetni az építtető:
· a) Egyes sírhely esetében 4220 Ft,
· b) Kettős sírhely esetében 5800 Ft,
· c) Hármas vagy nagyobb sírhely esetében 6020 Ft,
· d) Sírbolt esetében 12 050 Ft.
2) A síremlék alapozásához, lefedéséhez, temetőbe gépjárművel történő behajtással együtt járó felújításához szükséges víz, villamos áram és közterület használati díj címén az alábbi használati díjat köteles megfizetni az építtető:
· a) Egyes sírhely esetében 1410 Ft,
· b) Kettős sírhely esetében 1450 Ft,
· c) Hármas vagy nagyobb sírhely esetében 1620 Ft,
· d) Sírbolt esetében 2830 Ft.
3) Az 1-2. pontban meghatározott díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.”

2. melléklet

2. melléklet
1) A díszsírhely és a díszurna fülke ingyenes.
2) Váltott sírhelyek ára:
Egyes sírhely 5000 Ft
Kettős sírhely 10000 Ft
Sírbolt (1 személyes) 8700 Ft
Sírbolt (2 vagy több személyes) 17 400 Ft
Urna fülke 12 050 Ft.
A meghatározott díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.”

3. melléklet

1. A közterületek használatának rendjéről és díjairól szóló 17/2017 (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Eltérő használat célja, jellege

Mérték-egysége

1

Üzletben végzett kereskedelmi tevékenységhez igénybevett közterület használata

260

Ft/m2/hó

2

Üzlethez nem kötött kereskedelmi tevékenységhez, árubemutatóhoz és egyéb promóciós tevékenységhez igénybevett közterület használata (mozgóbolt kivételével)

390

Ft/m2/nap

3

Mozgóbolttal folytatott kereskedelmi tevékenység

5760

Ft/jármű/hó

4

Mutatványos tevékenység

0

Ft/m2/nap

5

forgatási terület

220

Ft/m2/nap

6

forgatási terület töredéknapi díja

110

Ft/m2/nap

7

technikai terület

170

Ft/m2/nap

8

technikai terület töredéknapi díja

85

Ft/m2/nap

9

Stáb parkolás

120

Ft/m2/nap

10

Stáb parkolás töredéknapi díja

60

Ft/m2/nap

11

kiürítési terület

120

Ft/m2/nap

12

kiürítési terület töredéknapi díja

60

Ft/m2/nap

13

forgalom-technikai biztonsági terület

10

Ft/m2/nap

14

forgalom-technikai biztonsági terület töredéknapi díja

5

Ft/m2/nap”