Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2021. (VII. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása

Gyöngyös város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 33/2020. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 07

Gyöngyös város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 33/2020. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A rendelet módosításával Mátraházán az Ózon hotel melletti belterületi 7158 hrsz-ú erdőrészlet egyik fele ún. K-rek, azaz „Különleges rekreációs célú terület” terület-felhasználásba kerül, de továbbra is beépítésre nem szánt lesz. Az övezetben az idegenforgalomhoz kapcsolódó építmények, pihenés és rekreációs célú, valamint sportolást szolgáló létesítmények helyezhetők el a terület maximum 2%-os beépíthetőségével, amennyiben a talajmechanikai adottságok azt lehetővé teszik. Az övezetben a telek minimum 80%-át zöldfelületként kell kialakítani.