Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása

Hatályos: 2021. 11. 26
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz, az 1. melléklethez és a 2. melléklethez
Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 63/2021. (XI.23.) határozatával döntött a falugondnoki feladatellátásról. A döntés értelmében a kormányzati funkciók közé az SZMSZ mellékletében módosítani szükséges, az adott kormányzati funkció kiegészítésével.
A polgármesterre átruházott hatáskörök jogszabályi változás és a Képviselő-testület döntése miatt kiegészülnek a településképi véleményezési hatáskörrel.