Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 24
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A rendeletben szabályozásra került a tüzifa támogatás nyújtása, mint természetbeni települési támogatási forma, illetve pontosításra került az idősek támogatása jogcímen mely ellátásban részesülők támogathatóak, továbbá szövegszerkesztési hibák kerültek javításra.