Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 25- 2021. 11. 25

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.25.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelet 4. § (2) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság előzetes véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet (1a) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

( A Képviselő-testület a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:)

„a) 2021. módosított bevételi előirányzata 6.369.097.929 Ft, bevételi előirányzat növekedés, 460.107.716 Ft, módosított bevételi előirányzat: 6.829.205.645 Ft

b) 2021. módosított kiadási előirányzata 6.369.097.919 Ft, kiadási előirányzat növekedés 460.107.716 Ft, módosított kiadási előirányzat: 6.829.205.645 Ft”

2. § (1) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 9.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 9.3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 9.4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 9.5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 9.6. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 1. tájékoztató táblaja helyébe a 13. melléklet lép.

(11) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 3. tájékoztató táblaja helyébe a 10. melléklet lép.

(12) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 5. tájékoztató táblaja helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 7. tájékoztató táblaja helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Hatályát veszti a Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklet csatolmánya.

4. § Ez a rendelet 2021. november 25-én lép hatályba, és 2021. november 26-án hatályát veszti.

1. melléklet

1. A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő csatolmánnyal egészül ki:

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

9.1. melléklet

5. melléklet

9.2. melléklet

6. melléklet

9.3. melléklet

7. melléklet

9.4. melléklet

8. melléklet

9.5. melléklet

9. melléklet

9.6. melléklet

10. melléklet

3. tájékoztató tábla

11. melléklet

7. tájékoztató tábla

12. melléklet

5. tájékoztató tábla

13. melléklet

1. tájékoztató tábla