Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (X. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról szóló 37/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 30
a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról szóló 37/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A rendelet célja, hogy az önkormányzati rendelet magasabb szintű jogszabály rendelkezéseinek megfeleljen, az azzal való összhang megteremtése.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A LocLex rendszerbe történő feltöltéshez szükséges technikai jogalkotási művelet.
A 2. §-hoz
Természetes személy tulajdonában vagy használatában álló ingatlanon található hulladék gyűjtésére és tárolására vonatkozó követelmény meghatározása.
A 3. §-hoz
A rendelkezés az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések körét tartalmazza, azt a polgármesterre ruházza át.
A 4. §-hoz
Az adatvédelmi és adatkezelési rendelkezések meghatározása.
Az 5. §-hoz
A LocLex rendszerbe történő feltöltéshez szükséges technikai jogalkotási művelet.
A 6. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívüli helyező rendelkezés