Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (X. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

A "Keszthely Hazavár!" ifjúságsegítő program ösztönző támogatásairól szóló 15/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 30
A "Keszthely Hazavár!" ifjúságsegítő program ösztönző támogatásairól szóló 15/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A pályázat a felújítási programjába eredetileg 14 lakást kívánt az önkormányzat bevonni. A megnövekedett építőipari árak miatt ugyanakkor gazdaságossági okokból 14 helyett 11 lakás kerül bevonásra, amellyel a vállalt pályázati feltételek továbbra is teljesíthetők lehetnek.
Ehhez kapcsolódóan ugyanakkor a szakmai tartalmat is módosítani szükséges, annak érdekében, hogy teljesülhessenek az elvárt indikátorok (22 fő fiatal számára legyen lehetőség a lakhatási programban való részvételre). Ennek értelmében a 11 lakás már egyedülállók számára nem, csak olyan párok számára lehet pályázható, akik mindkét tagja megfelel a felhívásban szereplő korosztályi elvárásoknak. Továbbá a támogatási időtartam csökkentése is szükséges 24 hónapról 12 hónapra a pályázat lezárhatósága érdekében.
Részletes indokolás
A 9. §-hoz
Az önkormányzat tulajdonában álló házingatlanok értékesítéséről szóló 31/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazza, hogy az ingatlan forgalmi értékét beköltözhető állapotban kell meghatározni.
Az 1. §-hoz
A Rendelet LocLex rendszerbe történő rögzítéséhez szükséges technikai módosítás.
A 2. §-hoz és a 3. §-hoz
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. június 27-ei soros ülésén döntött a „Keszthely hazavár!” ifjúságsegítő program ösztönző támogatásairól szóló 15/2019. (VI. 27.) rendelet elfogadásáról. A módosítás a rendelet alapján folyósítandó támogatások biztosítására vonatkozó rendelkezéseinek felülvizsgálatát tartalmazza, a lehetőségek maximális kihasználása érdekében.
A 4–6. §-hoz
A Bíráló Bizottság felhatalmazása az egyes támogatási formák esetében a pályázat kiírására a rendelkezésre álló forrás erejéig.
A 7. §-hoz és a 8. §-hoz
A rendeletben olyan további módosítások voltak szükségesek, amelyek a pályázati folyamat tapasztalatai alapján életszerűbbé tehetik a pályázati rendszert (pl. 15 helyett 30 napos szerződéskötési határidő a közjegyző bevonása miatt; a szakmai vezető szerződésének lejárata miatt az ifjúsági referens megjelölése a pályázatban)
A 10. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezések