Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XII. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szervezeti és működési szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 05
a szervezeti és működési szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei és függelékei hatályon kívül helyezése folytán a rendelet szövegében szükséges módosítások átvezetésre került sor, továbbá a rendkívüli ülés összehívásának szabályai esetében került a jogszabályi összhang megteremtésre.