Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek a közösségi együttélés szabályaival kapcsolatos rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 10. 01- 2021. 10. 02

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek a közösségi együttélés szabályaival kapcsolatos rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendeletben foglaltakra – amely szerint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló Ságvár Község Önkormányzata képviselő testületének 16/2013 (XI.29..) önkormányzati rendelete 54. §-a.

2. § Hatályát veszti a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló Ságvár Község Önkormányzata képviselő testületének 13/2014 (IX.24..) önkormányzati rendelete 6. alcíme.

3. § Hatályát veszti a közterületek használatának rendjéről szóló 7/2020 (II.25.) önkormányzati rendelet „13.A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése” alcíme.

4. § Hatályát veszti a helyi vásárról és piacról szóló 29/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelet 8. alcíme.

5. § Hatályát veszti az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről szóló 10/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 7. §-a.

6. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.