Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021. (IX.1.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról

Hatályos: 2023. 02. 01

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról

2023.02.01.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §1 Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa fenntartott Brunszvik Teréz Óvodában (székhelye: 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3.) a gyermekétkeztetés nettó intézményi térítési díját – a nyersanyagköltségek figyelembevételével – 660,- Ft/ellátási nap/fő összegben határozza meg.

2. §2 Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár város közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézmények közül a Beethoven Általános Iskolában (2462 Martonvásár, Szent László út 2.) a gyermekétkeztetés nettó intézményi térítési díját – a nyersanyagköltségek figyelembevételével – 740,- Ft/ellátási nap/fő összegben határozza meg, melyből a déli meleg főétkezés: 460,- Ft/fő, a kisétkezés (tízórai, uzsonna): 140,- Ft/fő.

3. §3 Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár város közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézmények közül a Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégiumban (2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 32.) a gyermekétkeztetés nettó intézményi térítési díját – a nyersanyagköltségek figyelembevételével - :

a)4 a 7-14 éves korosztály esetében 1020,- Ft/ellátási nap/fő,

b)5 a 15-18 éves korosztály esetében 1145,- Ft/ellátási nap/fő,

c)6 a 19-60 éves korosztály esetében 1220,- Ft/ellátási nap/fő

összegben határozza meg.

4. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

5. § Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 2/2016 (II.10.) önkormányzati rendelet.

1

Az 1. § a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § a) pontja a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a) pontja a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § b) pontja a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § b) pontja a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § c) pontja a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § c) pontja a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.