Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 15/2021. (VIII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 31 - 2022. 01. 01

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 15/2021. (VIII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.31.

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Mátészalkai Német Nemzetiségi Önkormányzattal, a Mátészalkai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Mátészalka Város Román Nemzetiségi Önkormányzattal egyetértésben a következőket rendeli el:

1. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 15/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésének 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Mátészalkai Német Nemzetiségi Önkormányzattal, a Mátészalkai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Mátészalka Város Román Nemzetiségi Önkormányzattal egyetértésben a következőket rendeli el:”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.