Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az állattartás szabályozásáról szóló 10/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 10. 01

az állattartás szabályozásáról szóló 10/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Általános indokolás

Az önkormányzat 2012. november 22-i ülésén alkotta meg az állattartás szabályozásáról szóló rendeletét. A rendeletben szabályozásra kerültek a trágyatárolás szabályai, az állattartó épületek, valamint a trágyatároló létesítése során alkalmazandó védőtávolságok, valamint a közterületen történő állattartás. Az önkormányzat fenti rendeletét az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva alkotta meg, amely alapján csak törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok esetében hozható szabályozás.

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5005/2017/3. határozata kimondta, hogy állattartási építmények védőtávolságát csak helyi építési szabályzatban lehet meghatározni az épített környezet védelméről szóló 1997. évi LXXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján. Az önkormányzat hatályos HÉSZ-e alapján Haszonállattartás céljára szolgáló épületet és trágyatárolót a telek hátsókert felöli részén kell elhelyezni.

A trágyatárolás szabályait pedig a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szabályozza.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 6. § (6) bekezdése szerint mezőgazdasági haszonállat tartása nem korlátozható.

A közterületen történő állatetetés és szennyezés a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 196. §-a alapján szabálysértésnek minősül, így a köztisztaság védelme más jogszabályban már szabályozásra került, annak ismételt szankcionálása jogszabályellenes.

A fentiek alapján a vonatkozó rendelet hatályon kívül helyezése szükséges.