Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 01
Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete, illetve magasabb szintű jogszabályi rendelkezések által, Keszthely Város Polgármestere részére átruházott hatáskörök szabályozása a szervezeti és működési szabályzatban.
Részletes indokolás
Az 1–5. §-hoz és a 7. §-hoz
A Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseinek LocLex rendszerbe történő rögzítése miatt szükséges technikai módosítások. (számozások vonatkozásában, illetve az „illetőleg”kifejezés használata nem engedélyezett.
A 6. §-hoz
Az átruházott hatáskörökre vonatkozó melléklet módosítása.
A 8. §-hoz
Hatályba léptető, és hatályon kívül helyező rendelkezések