Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról

Hatályos: 2022. 01. 01
az Önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról
Részletes indokolás
Az 1–8. §-hoz
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) tartalmazza a helyi önkormányzatok költségvetésének elkészítésével kapcsolatos szabályokat. A hatályos jogszabályok alapján a 2022. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet legkésőbb 2022. február 15. napjáig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. A gazdálkodás folyamatosságát a költségvetés elfogadásáig terjedő időszakra is biztosítani kell.
A gazdálkodás szabályozottsága, és folyamatossága érdekében szükséges az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása. Ez a rendelet a 2022. évi költségvetés elfogadásáig meghatározza azokat a gazdálkodási kereteket, amelyek között az önkormányzat és intézményei a bevételeiket folyamatosan beszedik és a szükséges kiadásaikat teljesítik.