Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 18- 2021. 12. 18

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.18.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fizető parkolóhelyek üzemeltetési ideje

a) Minden övezetben és parkolóban

aa) május 15. - szeptember 15. minden nap: 8.00 - 18.00

ab) szeptember 16. - május 14. hétfő - szombat: 8.00 - 16.00, vasárnap: szünetel

b) A Balaton parti parkolók, a Kazinczy utcához kapcsolódó parkoló és az Erzsébet királyné utca (Petőfi Sándor utca és Kazinczy Ferenc utca közötti szakasza), valamint a hozzá csatlakozó parkolók, a Sopron utca (25 számtól illetve a 18 számtól a Hévízi út közötti szakasza és hozzá csatlakozó parkolók) május 15. - szeptember 15-ig, minden nap: 8.00 - 18.00.”

2. § A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 11. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az (1) bekezdéstől eltérően a keszthelyi lakossági bérlettel rendelkezők az éves parkolóbérlet megváltását digitális bérlettel is igazolhatják. A digitális bérlet érvényességét a parkolóőrök a helyszínen a gépjármű rendszámának visszaellenőrzésével igazolják.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.