Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös város településképe védelméről szóló 16/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 30 - 2021. 11. 01

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös város településképe védelméről szóló 16/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.30.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Gyöngyös város településképe védelméről szóló 16/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljáró polgármester (a továbbiakban: polgármester) településképi véleményezési eljárást folytat le új építmény építésére, meglévő építmény településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokat megelőzően.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.