Hajós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Általános indokolás

Általános indokolás

Magyarország Kormánya a 27/2021.(I.29.) rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.

A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotását.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Tartalmazza a 2020. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat, megbontva a működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, valamint a maradvány összegét.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezi, figyelembe véve az önkormányzat költségvetési szerveinek 2020. évi teljesítési adatait, valamint az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit és költségvetési szervei 2020. évi maradványának összegét tartalmazza. Kitér az önkormányzat fejlesztési céljai függvényében adósságot keletkeztető ügylet esetleges szükségességére.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonának mérlegadatok szerinti összegét tartalmazza.

A 4. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.