Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 03

Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Általános indokolás

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében a Polgármester a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.2.) önkormányzati rendeletét.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.2.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom:

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

A 2. §-hoz

Az Önkormányzat költségvetésének fő összegeit tartalmazza.

A 3. §-hoz

A költségvetési rendelet mellékleteire tesz javaslatot.

A 4. §-hoz

Kimondja, hogy az átmeneti gazdálkodást nem szabályozza.

Az 5. §-hoz

Meghatározza a hatásköröket.

A 6. §-hoz

A tartalékról rendelkezik.

A 7. §-hoz

Kötelezettségvállalásról szabályairól rendelkezik.

A 8–10. §-hoz

A likviditáskezelésről rendelkezik.

A 11. §-hoz

A gazdálkodás szabályait taglalja.

A 12. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről rendelkezik.

A 13. §-hoz és a 14. §-hoz

Vegyes rendelkezéseket állapít meg.

A 15–20. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

A 21. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.