Büssü Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

a köznevelési intézményekben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2021. 04. 01

a köznevelési intézményekben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjakról

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az 1. § a rendelet hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

A 2. § az igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjakról rendelkezik.

A 3. §-hoz

A 3. § utal a a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint a gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltakatra, továbbá rendelkezik a térítési díjak megfizetésének rendjéről és esedékességéről, a hátralék behajtásáról és az egyéb eljárási szabályokról.

A 4. §-hoz

A 4. § a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Az 1. melléklethez

A 1. melléklet a 2. §-ban szereplő térítési díjakat tartalmazza.