Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kisgyalán Község Önkormányzata 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.16.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Kisgyalán Község Önkormányzata 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.16.) számú rendeletének módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–6. §-hoz és az 1–3. melléklethez

E L Ő T E R J E SZ T É S

A Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére, az Önkormányzat költségvetését módosító rendelethez

Kisgyalán Községi Önkormányzat költségvetésének főösszege a 2020.december 31-ig 15.696.207 Ft-tal módosult.

Bevételek

Ft

Kiadások

Ft

Szociális ágazati pótlék

227.358

Személyi juttatás/falugondnok/

227.358

Működési bevétel Nemzeti Közfoglalkoztatási Alaptól

8.621.263.

Közfoglalkoztatottak
személyi juttatásai és járulékai

8.621.263

Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

1.083.005

Dologi kiadás

1.083.005

Bérkompenzáció

135.928

Személyi juttatás

135.928

Szociális tűzifa támogatás

628.650

Fejlesztési kiadások

628.650

Saját bevétel

Fejlesztési támogatás
Magyar Falu”pályázat

5.000.003

Fejlesztési kiadások

5.000.003

Összesen:

15.696.207

15.696.207

Kisgyalán, 2021.május 27.

Horváth Zoltán

polgármester