Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

Nemesvid Község Önkormányzata Polgármesterének 3/2021. (V.4.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Hatályos: 2021. 05. 10

Nemesvid Község Önkormányzata Polgármesterének 3/2021. (V.4.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Általános indokolás

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének új települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet szükséges készíteni, mivel a törvényi előírásoknak meg kell felelni, azaz a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény előírásainak. Szűkséges szabályozni a kötelezően előírt rendkívüli települési támogatást, illetve a helyi igényeknek megfelelő települési támogatásokat. Emellett rendelkezni kell az étkeztetés, a családsegítés és a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatások igénybevételéről.