Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 19

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Általános indokolás

Bevételek alakulása

A 2020. évi zárszámadás bevételi főösszege, a tervezett 103.442.000 Ft-tal szemben 100.271.141 Ft, melyből 32.629.263 Ft a működési bevétel, 27.574.388 Ft a felhalmozási bevétel, a finanszírozási bevételek 30.040.831 Ft.

A közhatalmi és működési bevételek alakulása:

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény 2020.12.31.

Teljesítés
%

Működési bevétel

993.096

2.967.666

2.974.375

100,2 %

Vagyoni típusú adók

1.500.000

1.800.000

1.789.703

99,4 %

Értékesítési és forgalmi adók

15.000.000

11.221.000

11.220.757

100,0 %

Gépjárműadó

400.000

400.000

0

0 %

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0 %

Egyéb közhatalmi bevételek

6.000

6.000

1.615

26,9 %

Összesen

17.899.096

16.394.666

15.986.450

97,5 %

Kiadások alakulása

A 2020. évi zárszámadás kiadási főösszege a tervezett 103.442.000 Ft-tal szemben 78.727.309 Ft-ban valósult meg, ebből 43.303.974 Ft a működési, 35.167.192 Ft a felhalmozási célú, 256.143 Ft a finanszírozási kiadás.

Létszámgazdálkodás:

A foglalkoztatottak létszáma összesen: 16 fő

Ezen belül:

Közfoglalkoztatás: 10 fő

Vagyongazdálkodás

2020. december 31-én az önkormányzat vagyona 356.991.996 Ft a 9. számú melléklet szerint.

Az önkormányzat maradványát a 12. melléklet részletezi.

Az önkormányzat a Magyar Államkincstár felé a KGR K11 elektronikus rendszeren keresztül a 2020. évi adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre eleget tett, azt a Magyar Államkincstár 2021. május 8. napján pénzügyileg jóváhagyta.