Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a 2020. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a 2020. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Általános indokolás

Zalavár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendeletének megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény és a végrehajtásról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendeletben foglaltak alapján került sor.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletes megállapítását tartalmazza.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat vagyonának, pénzmaradványának elfogadását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.