Ősagárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Ősagárd Község Önkormányzat és Intézményei 2020. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Ősagárd Község Önkormányzat és Intézményei 2020. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról

Általános indokolás

A 2020. évi zárszámadás rendelet tervezet és a melléklete az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletelőírásainak megfelelően kerülnek előterjesztésre.

A rendelet első része a 2020. évi költségvetés teljesítését tartalmazza, az összesített intézményi szintű bevételeket, kiadásokat, valamit a 2020. évi maradványt határozza meg.

A rendelet 1. számú melléklete tartalmazza részletesen a bevételek, kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítését, a maradványkimutatást, az önkormányzat mérlegét, az eredménykimutatást, kimutatást az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról. A rendelet 2. számú melléklete önkormányzat intézményének részletes zárszámadási adatait tartalmazza.