Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 25

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.25.

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Herencsény Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

II. Fejezet

Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi kiadásai és bevételei

1. Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi költségvetési kiadásai és bevételei

2. §1 Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi kiadási és bevételi főösszege 151 698 297 forint.

3. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)2 működési kiadások 106 087 787 forint

aa) személyi juttatások 40 162 866 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 115 987 forint

ac) dologi kiadások 30 995 203 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 015 200 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 22 798 531 forint

b)3 felhalmozási kiadások 43 439 089 forint

ba) beruházások 1 254 402 forint

bb) felújítások 42 184 687 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

4. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)4 működési bevételek 83 127 867 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 63 000 638 forint

ab) közhatalmi bevételek 12 693 465 forint

ac) működési bevételek 5 933 764 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 1 500 000 forint

b)5 felhalmozási bevételek 41 841 355 forint

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 41 341 355 forint

bb) felhalmozási bevételek 500 000 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

2. Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi finanszírozási kiadásai és bevételei

5. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi finanszírozási kiadásai és bevételei:

a)6 finanszírozási kiadások (K915 nélkül) 2 171 421 forint

aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 171 421 forint

ab) központi, irányító szervi támogatás folyósítása 20 186 274 forint

b)7 finanszírozási bevételek (B816 nélkül) 26 729 075 forint

ba) maradvány igénybevétele 26 344 314 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 384 761 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 20 186 274 forint

3. Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi költségvetési egyenlege

6. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi költségvetési egyenlegét az 1. melléklet tartalmazza.

7. § Herencsény Község Önkormányzata és költségvetési szervének összesített 2021 évi kiemelt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

8. § Herencsény Község Önkormányzata és költségvetési szervének összesített 2021. évi kiemelt bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

4. Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi létszám-előirányzata

9. § (1) Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzata 6 fő, az alábbiak szerint:

a) önkormányzat: 3 fő

b) óvoda: 3 fő

(2) Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 16 fő, az alábbiak szerint:

a) önkormányzat: 16 fő

b) óvoda: 0 fő

III. Fejezet

Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi kiadásai és bevételei

5. Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadásai és bevételei

10. §8 Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi kiadási és bevételi főösszege 151 685 325 forint.

11. § Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)9 működési kiadások 86 253 233 forint

aa) személyi juttatások 26 771 569 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 044 870 forint

ac) dologi kiadások 26 623 063 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 015 200 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 22 798 531 forint

b)10 felhalmozási kiadások 43 074 397 forint

ba) beruházások 889 710 forint

bb) felújítások 42 184 687 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

12. § Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)11 működési bevételek 83 123 299 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 63 000 638 forint

ab) közhatalmi bevételek 12 693 465 forint

ac) működési bevételek 5 929 196 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 1 500 000 forint

b)12 felhalmozási bevételek 41 841 355 forint

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 41 341 355 forint

bb) felhalmozási bevételek 500 000 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

6. Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadásai és bevételei

13. § Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadásai és bevételei:

a)13 finanszírozási kiadások 22 357 695 forint

aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 171 421 forint

ab) központi, irányító szervi támogatás folyósítása 20 186 274 forint

b)14 finanszírozási bevételek 26 720 671 forint

ba) maradvány igénybevétele 26 335 910 forint

bb)15 államháztartáson belüli megelőlegezések 384 761 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 0 forint

7. Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési egyenlege

14. § Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési egyenlegét a 4. melléklet tartalmazza.

15. § Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

16. § Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

8. Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi létszám-előirányzata

17. § (1) Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzata 3 fő.

(2) Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 16 fő.

IV. Fejezet

Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi kiadásai és bevételei

9. Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetési kiadásai és bevételei

18. §16 A Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi kiadási és bevételi főösszege 20 199 246 forint.

19. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)17 működési kiadások 19 834 554 forint

aa) személyi juttatások 13 391 297 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 071 117 forint

ac) dologi kiadások 4 372 140 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint

b)18 felhalmozási kiadások 364 692 forint

ba) beruházások 364 692 forint

bb) felújítások 0 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

20. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)19 működési bevételek 4 568 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

ab) kamatbevételek 0 forint

ac) működési bevételek 4 568 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b) felhalmozási bevételek 0 forint

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

10. Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi finanszírozási kiadásai és bevételei

21. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi finanszírozási kiadásai és bevételei

a) finanszírozási kiadások 0 forint

b) finanszírozási bevételek 20 194 678 forint

ba) maradvány igénybevétele 8 404 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 20 186 274 forint

11. Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetési egyenlege

22. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetési egyenlegét a 7. melléklet tartalmazza.

23. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

24. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

12. Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi létszám-előirányzata

25. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzata 3 fő.

V. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

26. § A képviselő-testület önkormányzat a 2021. évi költségvetésében nem tervez olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

27. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében nem tervez a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséget.

28. § A képviselő- testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében nem tervez Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételt.

29. § A polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény 68. § (4) bekezdése alapján havi nettó 200 000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

30. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében megjelenő finanszírozási kiadásokkal és a finanszírozási bevételekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

31. § Az államháztartásról szóló 2011. évi törvény 34. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetésében megjelenő bevételek és kiadások módosításával, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítással kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

32. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló 2021. évi általános és céltartalékot a 10. melléklet tartalmazza.

33. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek nevében végzett 2021. évi beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a 11. melléklet tartalmazza.

34. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott 2021. évi támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 12. melléklet tartalmazza.

35. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében nem tervez európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

36. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

37. § Jelen rendelet rendelkezéseit 2021. január 1. napjával alkalmazni kell.

1

A 2. § a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 5. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 5. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

8

A 10. § a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 10. § a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 10. § a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

9

A 11. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

10

A 11. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 11. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 11. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

11

A 12. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 12. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 12. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

12

A 12. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 12. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 12. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

13

A 13. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

14

A 13. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

15

A 13. § b) pont bb) alpontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

16

A 18. § a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

17

A 19. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

18

A 19. § b) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

19

A 20. § a) pontja a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

20

Az 1. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 2. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 3. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 4. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 9. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 11. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

24

Az 5. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 9. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 11. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 6. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 11. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 7. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 11. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 8. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 11. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 9. melléklet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 11. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.