Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 45/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 07. 02

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 45/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.01.

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 45/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA

Közszolgáltatás számított díja*

Alapdíj

Ürítési díj

Természetes személy (lakossági) felhasználók esetén

6 445,- Ft/forduló+Áfa

521,- Ft/m3+Áfa

Nem természetes személy (közületek) felhasználók esetén

19 649,- Ft/forduló+Áfa

1 715,- Ft/m3+Áfa

*A közszolgáltatási díjat terheli még a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján meghatározott, a DRV Zrt. által megadott érvényes vízterhelési díj.”