Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 30/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01 - 2022. 01. 03

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 30/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.01.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 30/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A várakozási (parkolási) közszolgáltatásért fizetendő díjat a rendelet 2. melléklete állapítja meg.”

2. § A Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 30/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A parkoló-rendszer üzemeltetője e rendelet 3. melléklete szerinti a várakozási övezetekre érvényes bérleteket értékesít.

(2) A bérlet (elektronikus bérlet) a forgalmi rendszámra elektronikusan kerül kiállításra.

(3) A bérlet vásárlásakor átadott bizonylaton feltüntetett információk a következő tájékoztatást tartalmazzák:

a) a bérlethez rendelt forgalmi rendszámot;

b) a bérlet érvényességi idejét;

c) azon várakozási övezeteket ahol a bérlet érvényes; d) a bérlet jogosulatlan felhasználásának következményeit

(4) A bérlettel történő várakozás jogosultságának ellenőrzése rendszám alapján, elektronikus úton történik.

(5) A 2021. évre megvásárolt bérletek lejáratukig érvényesek.”

3. § (1) A Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 30/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 30/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 30/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

4. § Hatályát veszti a Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 30/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (6)–(10) bekezdése.

5. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet