Bakonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 07. 28
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
I n d o k o l á s
Bakonya Önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárásához
A beszámoló rendeleti elfogadását az Államháztatásról szóló CXCV törvény 91. §-a írja elő, ennek határideje a tárgyévet követő év május 31.
A rendeletben foglaltakat az alábbi indokok támasztják alá:
Az önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:
Az önkormányzat 2020 évben is a biztonságos és takarékos gazdálkodás szabályai szerint működött, ezzel biztosítva feladatainak ellátását. A bevételei lehetővé tették a kiadások fedezetét, így az önkormányzatnak felálló tartozása nincs.
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosított bevétel és kiadás fő összege az eredeti költségvetést nézve 62 421 940,-Ft-tal szemben 63 855 871,-Ft, amely kb. 3%-os növekedést jelent.
A bevételeknél jelentős növekedés 145 %-ban az átvett pénzeszközöknél mutatkozik, amely pályázati támogatásból keletkezett.
A bevételeknél jelentős kiesést jelentett az adóbevételek elmaradása, a gépjárműadó központosítása miatt.
Előző évi maradvány 158%-a a tervezett összegnek, amely a követelések nem megfelelő nyilvántartása miatt keletkezett.
Kiadások alakulása a bevételek növekedésétől függ. A bevételek emelkedése csak a bérleti díjak növelésével lehetne megvalósítani.
A dologi kiadás az eredeti előirányzathoz képest kb 1%-ban tér csak el, ez a megfelelő takarékos gazdálkodás miatt eredményes évzárást jelent.
Felhalmozási kiadás összesen 10 728 310,-Ft, ezzel szemben az eredeti tervezés összege 12 400 000,- Ft volt. Az önkormányzat vagyona nőtt a megvásárolt paplak épületével, valamint az ingatlan felújítással, amely a vagyon állagmegóvását jelenti.