Pécsudvard Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

Pécsudvard Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2021. 05. 28

Pécsudvard Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

Részletes indokolás

Az 1–11. §-hoz

A rendelet hatályának megadása

Létszámadatok megadása

Az önkormányzat bevételei és kiadásai kiemelt előirányzat teljesítése

Az önkormányzat bevételei és kiadásai kiemelt előirányzat teljesítése

2020. december 31. állapot szerinti vagyon megállapítás

Önkormányzat előirányzat felhasználási terve, eredménykimutatás

2020. évi pénzmaradvány

Önkormányzat tulajdonába álló gazdasági szervezetek működéséből származó kötelezettségek

Önkormányzat normatív támogatásokkal történő elszámolás

Hatályba léptető szakasz

Kihirdetés dátuma