Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Gölle Községi Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Gölle Községi Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) számú rendeletének módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–8. §-hoz

E L Ő T E R J E SZ T É S

A Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére, az Önkormányzat költségvetését módosító rendelethez

Gölle Községi Önkormányzat költségvetésének fő összege a 2020. december 31-ig 76.253.484 Ft-tal módosult.

Bevételek

Ft

Kiadások

Ft

Szociális ágazati pótlék

265.353

Személyi juttatás/falugondnok/

265.353

Működési bevétel Nemzeti Közfoglalkoztatási Alaptól

8.788.058

Közfoglalkoztatottak
személyi juttatásai és járulékai

8.788.058

Bérkompenzáció

19.975

Személyi juttatás

19.975

Szociális tűzifa támogatás

1.333.500

Ellátottak juttatásai

1.333.500

Kulturális feladatok támogatása

372.380

Dologi kiadás

372.380

Fejlesztési támogatás

43.785.974

Fejlesztési kiadás/

43.785.974

Saját bevétel

1.364.800

Működési átadás kiadások/Lakossági vízdíj támogatás/

1.364.800

Fejezeti pénzeszköz átvétel

5.238.751

Fejlesztési kiadás

5.238.751

Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

3.746.765

Dologi kiadás

3.746.765

Köznevelési feladatok támogatása

1.057.550

Dologi kiadás

1.057.550

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10.280.378

Dologi kiadás

10.280.378

Összesen:

76.253.484

76.253.484

Gölle, 2021.május 27.

Novák Márk Richárd sk.

polgármester