Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról

Részletes indokolás

Az 1–10. §-hoz

TÁJÉKOZTATÓ

Kisgyalán Község Önkormányzatának 2020.évi pénzügyi teljesítéséről

A Kisgyalán Községi Önkormányzat 2020. évi 63.163.120 Ft végösszegű költségvetése az év végére 77.763.055 Ft-ra módosult az állami támogatás és az átvett pénzeszközök évközi növelése miatt.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Elkülönített állami pénzalap támogatásaként a munkaügyi központtól a közfoglalkoztatottak támogatására 8.621.263 Ft-ot kapott az önkormányzat. melyet a foglalkoztatottak személyi és dologi kiadásaira használt fel.

A „Magyar Falu” pályázat keretében a Közösségi terek felújítására 5.000.003 Ft összeget nyert el.

2020. évben az önkormányzat működési célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről Szociális tűzifa juttatás címen 628.650 Ft-ot kapott.

Települési önkormányzatok működési támogatása

4.134.649

Falugondnoki szolgálat támogatása

4.706.358

Elszámolásból származó bevételek

16.416

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása.

207.630

Bérkompenzáció

135.928

Települési önkormányzatok kulturális támogatása

2.000.000

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

633.574

Összesen:

11.834.555

A helyi adó bevétel:

Magánszemélyek kommunális adója

Gépjármű adó 40%

Építményadó

Helyi iparűzési adó

ÖSSZESEN

212.054

0

322.200

9.384.920

9.919.174.

A működési kiadások:

Megnevezés

Módosított előirányzat

Teljesítés

Személyi kiadások

21.370.668

21.370.668

Munkaadókat terhelő járulék

3.300.306

3.300.306

Dologi kiadások

21.220.921

11.893.866

Az önkormányzat fejlesztési kiadásai:

Megnevezés

Módosított előirányzat

Teljesítés

Fejlesztési kiadások

25.041.889

19.987.727

Pénzkészlete 2020. december 31-án záró pénzkészlete 22.678.575.

Kisgyalán, 2021.május 28. Horváth Zoltán sk.

polgármester