Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 17/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 06. 11

a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 17/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Általános indokolás

A 27/2021. (I.29.) Korm.rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel és ennek okán a 2011. évi CXXXVIII tv. 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester rendeletet módosíthat a veszélyhelyzettel összefüggésben, mert a felhívott jogszabályok szerint a képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörében, feladatkörében eljárva a polgármester intézkedhet.

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Polgármestere felülvizsgálta a szociális és gyermekvédelmi pénzbeni, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 17/2013. (XI.21.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet), egyúttal új szociális rendelet elfogadásáról döntött. Az új rendelet elfogadásával egyidejűleg hatályon kívül helyezni szükséges a korábban hatályos rendeletet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A hatályon kívül helyezni kívánt rendelet megjelölését tartalmazza.

A 2. §-hoz

A hatályba lépő rendelkezést tartalmazza.