Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

a falugondnoki szolgálatról szóló 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 14

a falugondnoki szolgálatról szóló 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésének és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a falugondnoki szolgálatról szóló 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

Szükséges módosítani a rendelet bevezető részét mivel olyan jogszabályi rendelkezést tartalmaz, ami már nem hatályos ( 1990. évi LXV. törvény).