Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 04

a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Zala Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretében felülvizsgálta az önkormányzat szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról és ellátásokról szóló önkormányzati rendeleteit. A szakmai segítségnyújtás alapján a magasabb szintű jogszabályi rendelkezéseknek megfelelés érdekében felül kellett vizsgálni az önkormányzati rendeletet, amely szükségessé tette a rendelet érintett rendelkezéseinek módosítását.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és az 5. §-hoz

A magasabb szintű jogszabályoknak és a jogszabály-szerkesztéssel kapcsolatos előírásoknak megfelelés érdekében módosuló rendelkezéseket tartalmazza.

A 7. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.