Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2020. évi zárszámadásról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 30

a 2020. évi zárszámadásról és a maradvány jóváhagyásáról

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet-tervezetet úgy kell elkészíteni, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendeletben lévő számszaki adatok a 2020. évi tényadatok.