Pénzesgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletes indokolás

Az 1–8. §-hoz és az 1. melléklethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Megállapítható, hogy Önkormányzat a vállalt feladatoknak maradéktalanul eleget tett (pénzügyi helyzetéhez igazodóan vállalt kötelezettséget), takarékosan gazdálkodott. Ennek köszönhető, hogy a 2020. évi költségvetésben jelentős pénzmaradványt tudtunk tervezni, biztosítva nemcsak a biztonságos működtetést, hanem vagyontárgyaink felújítását és a lakosság részéről igényelt fejlesztéseket is.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2017-ben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.