Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2022. évi illetményalapról

Hatályos: 2021. 12. 31
a 2022. évi illetményalapról
Végső előterjesztői indokolás
Ősagárd község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC törvény 61. §. (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el.