Felsővadász Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 05

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A 2021. évi költségvetés módosítása

Az Önkormányzat polgármestere a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III. 09.) önkormányzati rendeletét elfogadta. A rendelet bevezető részében a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésére történő hivatkozás kimaradt.

A bevezető rész módosítására a Jogalkotásról szóló törvény lehetőséget ad.

A döntés meghozatalára a felhatalmazást a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése biztosítja, amely kimondja: „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a jelzett jogszabályban foglalt felhatalmazás alapján szükséges a döntés meghozatala.