Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 18 - 2021. 12. 20

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.18.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2 pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019. (I.22.) önkormányzati rendelet 1. §-ában a „járműszerelvényekre” szövegrész helyébe a „járműszerelvényre, valamint személygépjárműre és motorkerékpárra” szöveg lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.