Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 08

az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelet

módosításához

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (2)-(3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosulását, a költségvetési rendelet mellékleteinek módosulását tartalmazza.

2. §

E szakasz hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz